Råd og vejleding

Her kan du få råd og vejledninger til valg af beton, samt gode råd om efterbehandling.

 Styrke Miljø  Anvendes til
 C8/10  Passiv  Renselag
 C12/15  Passiv  Klaplag, uarmeret fundament
 C16/20  Passiv  Kældergulve uden vandtryk, indendørs beton uden belastning, uarmerede let belastede fundamenter
 C20/25  Passiv  Gulve for lettere færdsel, indendørs armeret beton, armerede let belastede fundamenter
 C25/30  Passiv  Gulve for normal færsel, almindelige husbygningskonstruktioner, fundamenter i større bygninger
 C30/37  Passiv  Gulve udsat for slid uden påvirkning af frost, støttemure uden vandtryk
 C30/37  Moderat  Udendørs beton udsat for frost og tøpåvirkninger, indendørs beton i staldbygninger, møddingpladser, gyllebeholdere, svært belastede fundamenter.
 C35/45  Aggresiv  Funderingspæle, vandtætte konstruktioner udsat for saltpåvirkning, altaner, bro- og tunnelkonstruktioner, svømmebassiner, ensilagesiloer, sluser og havvandskonstrukt

 

Efterbehandling

For hurtig udtørring af beton kan give svindrevner, forringet styrke og holdbarhed.
Det er derfor meget VIGTIGT, at beskytte betonen mod udtørring umiddelbart efter færdigvibrering, afretning, glitning eller hvilken afsluttende behandling betonoverflader ellers får.
Beskyttelse mod udtørring sker ved afdækning med plastfolie, presenning eller på sprøjte af forseglingsvæske. Uanset hvilken metode der anvendes, skal den iværksættes senest ½ time efter færdigbehandling af overfladen er sket.

Se handelsbetingelserne her