Træpiller til indblæsning

Levering af løse Træpiller blæst i silo:

 • – Afstand fra vej til silo kan have stor betydning for smuld. Træpiller kan blive slået i stykker og lave smuld og støv, jo længere der er jo større belastning.
 • – Afstanden fra lastbil til silo skal derfor være så kort som muligt.
 • – Længden på indblæsningsslange må højst være 20 m. og det skal være permanente, glatte rør som er fastmonteret.

 

Indblæsning af træpiller:

 • – Indblæsningstrykket er ca. 0,5 – 0,75bar.
 • – rør, tilkoblinger, bøjninger Indblæsningsrør skal være 102 mm Ø. Koblinger skal være “dansk tankvognskobling”.
 • – Tilkobling til rør bør placeret i en god arbejdshøjde for chauffør mellem 130 og 150 cm over terræn.
 • – Rørbøjninger skal have størst mulig radius og mindst på 2,5 gange rørets diameter.
 • – Antallet af rørbøjninger, samlinger og kanter i indblæsningrør skal minimeres mest muligt.
 • – Plastrør må ikke anvendes, da de skaber statisk elektricitet og let beskadiges.
 • – Indblæsningen må ikke placeres nærmere silotaget end 0,15 – 0,20 m.

 

Ta farten af træpillerne inden de rammer bagvæggen i siloen!

 • – For at undgå, at de går i stykker og bliver til smuld kan man alt efter afstand til bagvæg afhjælpe dette på flere måder.
 • – Ved afstand i siloen fra indblæsning til bagvæggenunder 2 m, skal der laves en nedbremsning af pillerne.
 • – Nedbremsning kan være en trompettragt eller en større rørdiameter på den sidste del af rør i silo.
 • – Nedbremsning kan også opnås ved at lade træpillerne passere igennem en cyklon placeret ved indblæsningen i toppen af siloen.
 • – Indblæsning lodret ned i siloen uden cyklon kan ikke anbefales, da det giver for meget smuld.

 

Afluftning, støvfilter Indblæsningsluften:

 • Luften som bringer pillerne til siloen og bruges til at tømme slange og rør, skal føres ud i det fri igen gennem et afluftningsrør i silo.
 • Afluftningsrøret skal være mindst 0,4 m2,i toppen af siloen og mindst 5-10 cm fra indblæsningen.
 • Afluftningsrøret kan forsynes med en filterpose for at opnå en støvfri påfyldning.

Ovennævnte er vejledende og anbefales for at sikre dig bedst mulig levering af træpiller.