Betonudlægning

Aflæsning af betonen kan ske på slidske, der har en rækkevidde på ca. 3 meter, eller på transportbånd.
Aflæsning på slidske er medregnet i betonprisen.

Vi kan også aflæsse betonen på transportbånd, idet alle vore lastbiler med betonkanon er forsynet med transportbånd, der har en længde på 14 meter.

Prisen for levering med transportbånd er kr. 105,00 pr m3, dog minimum kr. 525,00.

Vi har også mulighed for at fremskaffe en betonpumpe. De største pumper har en rækkevidde på 52 meter og kan pumpe op til 160 m3 i timen.

Dette er dog sjældent nødvendig med så stor en pumpe, og det almindeligste er en pumpe, der rækker op til 40 meter.

Aflæsning med rørsystem

Gennem de sidste par år har vi udviklet et rørsystem til aflæsning af SCC flydebeton.

Hvad kan vi med rørene?

  • Vi kan forlænge udlægningslængden med op til 6 meter – d.v.s. en samlet udlægningslængde på ca. 20 meter
  • Vi kan komme ind af små vinduer, låger og døre
  • Vi kan komme over lette højder
  • Vi kan dreje ca. 30 grader med rørene

Hvad kræver det af jer?

  • Der skal være bukke eller paller til at støtte rørsamlingerne
  • Der skal være frihøjde til båndet, så der kan opnås et tilstrækkeligt fald

Det er vores erfaring, at vi med disse rør kan nå steder, hvor man ellers før var nødt til at bruge en dyrere betonpumpe løsning eller den gammeldags metode med trillebøren.

Aflæsninger med rør koster kr. 550,00 + moms pr. læs uanset mængde.

For yderligere oplysninger omkring båndaflæsninig eller pumper kontakt:
Blandemesteren på 22 49 16 02