Afspærring af vej og gade må kun ske med tilladelse fra kommunens tekniske forvaltning. Afmærkning og afspærringsmateriale leveres og opsættes af kunden.

Terrænunderlag ved kørsel med el-drevne saxlifte skal være plant og fast.

Eventuelle tilladelser til kørsel på græsplæner, belægninger o. lign. skal indhentes af kunden. VK Beton & Byggemarked a/s dækker ikke sådanne skader.

Ved kørsel med tunge lifte skal terræn være bæredygtigt og med fast, komprimeret underlag, så at tunge køretøjer har let kørsel og adgangsforhold.

Elektriske lifte skal oplades hver aften. Miljøbidrag på 1% af bruttoprisen pr. enhed.

Lejer bærer altid risikoen for det lejede materiale.
Udlejer har tegnet kaskoforsikring.
Præmien andrager 5% af listelejeprisen.

Ved langtidsleje – spørg for pris.

Levering afregnes med kr. 450,- pr. time.

Dog afregnes Manitou 200 ATJ med 800,- pr. time.

Alle priser er excl. Moms.