Skalcem 100

Skalcem 100

(Beregn dit forbrug Skalcem 100)

Skalcem 100 er en indfarvet, fugthærdende pulvermaling på cementbasis. Skalcem 100 kan påføres en hvilken som helst mineralsk bund, såsom Leca, Gasbeton, beton, pudsede og vandskurede mure o.l. Maling og kalk skal fjernes før behandling med Skalcem 100.

Skalcem 100 er vejrbestandig og vaskbar og kræver ingen efterbehandling i en lang årrække. Skalcem 100 er vandafvisende, men tillader fugt indefra at passere. Skalcem 100 er velegnet både ude og inde.

Køb produktet her: https://vkbeton.dk/webshop/murerartikler/skalflex/skalcem-100-facademaling/

Arbejdsanvisning

For at undgå for hurtig udtørring skal muren forvandes meget grundigt før arbejdet påbegyndes. Meget sugende bund kan evt. grundes med specialgrunder efter fabrikkens anvisning. Oprøring sker med ca. 6 l vand til 10 kg Skalcem 100. Oprøring sker bedst med boremaskine monteret med piskeris og påføringen bør ske med rulle, pensel eller kalkkost.

Hvis overfladen er afsmittende ved berøring efter 1-2 døgn, på grund af mangelfuld forvanding, kan der sættes gang i hærdningen ved opfugtning af overfladen med forstøvet vand.

Skalcem 100 må ikke anvendes i perioder med døgntemperaturer under 5°C. Når der arbejdes med andre farver end hvid bør der dækkes af, hvis der er udsigt til regn, da slagregn før ophærdningen er sket, kan forårsage hvide skjolder. Dette er især vigtigt ved temperaturer under 10°C, da ophærdningen her sker langsommere. Undgå at arbejde i direkte sollys. For at undgå nuanceforskelle, anvendes spande med samme produktionsnummer (se label). Den færdigoprørte blanding skal anvendes indenfor 1-2 timer.

Blanding:

Skalcem 100 tilsættes koldt vand i forholdet:

5-6 liter vand pr. 10 kg

Oprøring:

Med boremaskine påmonteret piskeris.

Blandingen skal anvendes indenfor to timer.

Forvanding:

Skalcem 100 er fugthærdende, derfor skal overfladen forvandes grundigt før arbejdet påbegyndes.

Vent nogle minutter inden påføring så vandet når at trænge ind i overfladen.

Påføring:

Det bedste resultat opnås ved brug af en syntetisk og langluvet malerrulle, men kalkkost og pensel kan også anvendes.

Husk forvanding ved evt. andenbehandling, som foretages efter 3-4 dage.